Kardinál Ján Chryzostom Korec a Sociálna náuka Cirkvi

Vojtek Š.: Kardinál Ján Chryzostom Korec a Sociálna náuka Cirkvi, publikované v zborníku štúdií, príspevkov, esejí, spomienok z konferencie uskutočnenej 22. januára 2009 v Nitre na tému: Svedok, vyznávač, mysliteľ – Ján Chryzostom kardinál Korec (1924-2009) Vydal: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre Zostavil: Peter Liba Príspevok publikovaný na stranách: 68-86. ISBN 978-80-969787-2-4

Napísať komentár